Styrelsen

Johannes Sandquist
Johannes Sandquist

Ordförande

E-post: johannes.sandquist@aspergare.org
Mobil: 076-103 37 71

Kim Talman
Kim Talman

Vice ordförande

Charlotte Larsson
Charlotte Larsson

Kassör

E-post: charlotte.larsson@aspergare.org

Mobil: 076-230 82 11

Svante Norr
Svante Norr

Ledamot

Ansvarig för vårt internationella samarbete EUCAP
https://eucap.eu

E-post: svante.norr@aspergare.org

Suzanne Apelqvist
Suzanne Apelqvist

Ledamot

Niklas Johansson
Niklas Johansson

Ledamot

E-post: niklas.johansson@aspergare.org
Mobil: 073-969 37 34
William Jonsson
William Jonsson

Suppleant

Isabella Sjönnebring
Isabella Sjönnebring

Suppleant

Övriga ledamöter

Robin Björk

Ledamot

Bli medlem

För att bli medlem eller sympatisör fyller du i formuläret på den här sidan.

Anmälan till föreläsning

Föreläsning om neurodiversitet!   P g a Corona sker föreläsningen digitalt!   Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, 703 61...

Anmälan Digitalt årsmöte 2020

Välkommen till Organiserade Aspergares digitala Årsmöte 2020!   Plats: Digital videokonferens med ZoomTid: LÖRDAGEN DEN 27 JUNI KL...

OA Forum – Trygga sociala aktiviteter

Nu är alla autister välkomna in på det nya OA-forumet! Det är en del i föreningens digitala satsning nu när Corona begränsar möjligheterna...

Anmälan till årsmötet 2020

Välkommen till Organiserade Aspergares Årsmöte 2020!   Plats: Föreningarnas Hus Örebro, Slottsgatan 13 A, 703 61 ÖrebroTid: LÖRDAGEN DEN...

Värdet av olikheter

Begreppet biologisk mångfald är nog bekant för de flesta. Det är välkänt att mångfald av arter har värden för hela ekosystemet. På samma sätt...