Projektet Autistiskt Initiativ (avslutat)

Projektet Autistiskt InitiativArvsfonden

Organiserade Aspergares arvsfondsprojekt Autistiskt Initiativ drevs från september 2014 till oktober 2017 i Örebro, där man hade lokaler på Landbotorpsallén 25 A.

Autistiskt Initiativ var ett arbetslivsorienterat Arvsfondsprojekt riktat till högfungerande autister samt arbetsgivare på den reguljära arbetsmarknaden. Genom kurser och handledning fick autistiska personer utveckla sina förmågor för en yrkesroll, samtidigt som arbetsplatser uppmärksammades på den kompetens som finns och hur den kan tas till vara.

Projektet var helt unikt, alla som arbetade i projektet hade själva Aspergerdiagnos och skapade en mycket trevlig miljö där det var lätt att växa och utvecklas.

Projektet var baserat i Örebro men hade deltagare även från andra orter i landet, och åkte också runt och hade tematräffar i bl a Stockholm och Göteborg.

Kontakt:

Svante Norr
Ansvarig projektledare
E-post: svante.norr@aspergare.org
Telefon: 070-610 06 31

Anders Falk
Koordinator
E-post: anders.falk@aspergare.org
Telefon: 070-610 06 79

Nyheter

Autisternas Dag

Kom och fira Autisternas Dag den 18 juni tillsammans med oss.

Bli medlem

För att bli medlem eller sympatisör fyller du i formuläret på den här sidan.

Anmälan till föreläsning

Föreläsning om neurodiversitet!   P g a Corona sker föreläsningen digitalt!   Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, 703 61...

Anmälan Digitalt årsmöte 2020

Välkommen till Organiserade Aspergares digitala Årsmöte 2020!   Plats: Digital videokonferens med ZoomTid: LÖRDAGEN DEN 27 JUNI KL...

OA Forum – Trygga sociala aktiviteter

Nu är alla autister välkomna in på det nya OA-forumet! Det är en del i föreningens digitala satsning nu när Corona begränsar möjligheterna...

Anmälan till årsmötet 2020

Välkommen till Organiserade Aspergares Årsmöte 2020!   Plats: Föreningarnas Hus Örebro, Slottsgatan 13 A, 703 61 ÖrebroTid: LÖRDAGEN DEN...

Värdet av olikheter

Begreppet biologisk mångfald är nog bekant för de flesta. Det är välkänt att mångfald av arter har värden för hela ekosystemet. På samma sätt...