OA Forum

Nu är alla autister välkomna in på det nya OA-forumet!

Det är en del i föreningens digitala satsning nu när Corona begränsar möjligheterna till fysiska sammankomster. Forumets innehåll, kategorier och regelformuleringar med mera kommer att utvecklas efterhand. Registrera dig idag och var med från början!

Forum: https://oa-forum.se/board

Föreningen jobbar också för fullt på ett eget community för autister. Det är fullt funktionellt, även om designen kan behöva en del justeringar och att en del önskvärda, men inte nödvändiga funktioner ska läggas till. Gå gärna in för att skapa en profil och kom gärna med tips och idéer!

Community: https://oa-forum.se

Vi bygger tillsammans!

Välkommen in!