Distriktsavdelningar

För att ställa frågor eller uttrycka synpunkter angående OA i stort eller hemsidan, skriv till: info@aspergare.org
Kontaktpersoner för lokal verksamhet finns under respektive distrikt.

Örebro län

Organiserade Aspergare Örebro

Hemsida: https://orebro.aspergare.org
E-post: orebro@aspergare.org

Kontaktpersoner

Örebro

Anders Falk
E-post: anders.falk@aspergare.org

Stockholms län

Organiserade Aspergare Stockholm

Hemsida: https://stockholm.aspergare.org
E-post: sthlm@aspergare.org

Kontaktpersoner

Stockholm

Anders Pemer
E-post: anders.pemer@aspergare.org

Niklas Johansson
E-post: niklas.johansson@aspergare.org
Telefon: 073-969 37 34

Västernorrlands län

Organiserade Aspergare Västernorrland

Hemsida: https://vasternorrland.aspergare.org
E-post: vasternorrland@aspergare.org

Kontaktpersoner

Härnösand

Johannes Sandquist
E-post: johannes.sandquist@aspergare.org

Örnsköldvik

E-post: suzanne.apelqvist@aspergare.org

Dalarnas län

Organiserade Aspergare Dalarna

Hemsida: https://dalarna.aspergare.org
E-post: dalarna@aspergare.org

Kontaktpersoner

Ludvika

Charlotte Larsson
E-post: charlotte.larsson@aspergare.org

Västra Götalands län

Organiserade Aspergare Västra Götaland

Hemsida: https://vgl.aspergare.org
E-post: vgl@aspergare.org

Kontaktpersoner

Göteborg

Emmy Johansson 
E-post: emmy.johansson@aspergare.org

Ingmar Hjort
E-post: ingmar.hjort@aspergare.org

Uddevalla

E-post: emma.delija@aspergare.org

Södermanlands län

Organiserade Aspergare Sörmland

E-post: sormland@aspergare.org

Kontaktpersoner

Eskilstuna

Daniel Grahn
E-post: daniel.grahn@aspergare.org

Gävleborgs län

Organiserade Aspergare Gävleborg

E-post: gavleborg@aspergare.org

Kontaktpersoner

Gävle

Kim Talman
E-post: kim.talman@aspergare.org

Jönköping

Organiserade Aspergare Jönköping

E-postinfo@aspergare.org

Kontaktperson

Vakant – Föreningen är vilande. Kontakt sker till  riks.

Halland

Organiserade Aspergare Halland

E-postinfo@aspergare.org

Kontaktperson

Vakant – Föreningen är vilande. Kontakt sker till  riks.

Bli medlem

För att bli medlem eller sympatisör fyller du i formuläret på den här sidan.

Anmälan till föreläsning

Föreläsning om neurodiversitet!   P g a Corona sker föreläsningen digitalt!   Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, 703 61...

Anmälan Digitalt årsmöte 2020

Välkommen till Organiserade Aspergares digitala Årsmöte 2020!   Plats: Digital videokonferens med ZoomTid: LÖRDAGEN DEN 27 JUNI KL...

OA Forum – Trygga sociala aktiviteter

Nu är alla autister välkomna in på det nya OA-forumet! Det är en del i föreningens digitala satsning nu när Corona begränsar möjligheterna...

Anmälan till årsmötet 2020

Välkommen till Organiserade Aspergares Årsmöte 2020!   Plats: Föreningarnas Hus Örebro, Slottsgatan 13 A, 703 61 ÖrebroTid: LÖRDAGEN DEN...

Värdet av olikheter

Begreppet biologisk mångfald är nog bekant för de flesta. Det är välkänt att mångfald av arter har värden för hela ekosystemet. På samma sätt...