Distriktsavdelningar

För att ställa frågor eller uttrycka synpunkter angående OA i stort eller hemsidan, skriv till: info@aspergare.org
Örebro

Organiserade Aspergare Örebro

Hemsida: orebro.aspergare.org

Kontaktperson

Anders Falk
E-post: anders.falk@aspergare.org

Stockholm

Organiserade Aspergare Stockholm

Hemsida: stockholm.aspergare.org
E-post: sthlm@aspergare.org

Kontaktpersoner

Anders Pemer
E-post: anders.pemer@aspergare.org

Niklas Johansson
E-post: niklas.johansson@aspergare.org
Telefon: 073-969 37 34

Västernorrland

Organiserade Aspergare Västernorrland

Hemsida: https://vasternorrland.aspergare.org
E-post: vasternorrland@aspergare.org

Kontaktperson

Johannes Sandquist
E-post: johannes.sandquist@aspergare.org

Dalarna

Organiserade Aspergare Dalarna

Hemsida: dalarna.aspergare.org

Kontaktperson

Charlotte Larsson
E-post: charlotte.larsson@aspergare.org

Västra Götaland (Göteborg)

Organiserade Aspergare Västra Götaland (Göteborg)

Hemsida: http://vgl.aspergare.org
E-post: vgl@aspergare.org

Kontaktperson

Emmy Johansson/Ingemar Hjort

göteborg bakgrund

Älvsborgsbron i Göteborg

Sörmland

Organiserade Aspergare Sörmland

Kontaktperson

Daniel Grahn
E-post: daniel.grahn@aspergare.org

Västmanland

Organiserade Aspergare Västmanland

Kontaktperson

Kim Talman
E-post: kim.talman@aspergare.org

Jönköping

Organiserade Aspergare Jönköping

E-postinfo@aspergare.org

Kontaktperson

Vakant – Föreningen är vilande. Kontakt sker till  riks.

Halland

Organiserade Aspergare Halland

E-postinfo@aspergare.org

Kontaktperson

Vakant – Föreningen är vilande. Kontakt sker till  riks.

Bli medlem

För att bli medlem eller sympatisör fyller du i formuläret på den här sidan.

Anmälan Digitalt årsmöte 2020

Välkommen till Organiserade Aspergares digitala Årsmöte 2020!   Plats: Digital videokonferens med ZoomTid: LÖRDAGEN DEN 27 JUNI KL...

OA Forum – Trygga sociala aktiviteter

Nu är alla autister välkomna in på det nya OA-forumet! Det är en del i föreningens digitala satsning nu när Corona begränsar möjligheterna...

Anmälan till årsmötet 2020

Välkommen till Organiserade Aspergares Årsmöte 2020!   Plats: Föreningarnas Hus Örebro, Slottsgatan 13 A, 703 61 ÖrebroTid: LÖRDAGEN DEN...

Värdet av olikheter

Begreppet biologisk mångfald är nog bekant för de flesta. Det är välkänt att mångfald av arter har värden för hela ekosystemet. På samma sätt...

Intelligent, kompetent och stolt aspergare?

Det råder delade meningar bland oss aspergare vad vi och vår diagnos egentligen är för något. Somliga är stolta över att vara "Aspies" eller...