Anmälan till årsmötet 2021

Välkommen till Organiserade Aspergares digitala Årsmöte 2021!   Plats: Digital videokonferens med ZoomTid: LÖRDAGEN DEN 20 MARS KL 14.00Kontakt: info@aspergare.org eller Johannes Sandquist på telefon 076-103 37 71 Mötet öppnar en halvtimme före utsatt tid, för...

Anmälan till föreläsning

Föreläsning om neurodiversitet!   P g a Corona sker föreläsningen digitalt!   Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, 703 61 ÖrebroTid: LÖRDAGEN DEN 21 november KL 13.00Kontakt: info@aspergare.org eller Johannes Sandquist på telefon 076-103 37 71...

Anmälan Digitalt årsmöte 2020

Välkommen till Organiserade Aspergares digitala Årsmöte 2020!   Plats: Digital videokonferens med ZoomTid: LÖRDAGEN DEN 27 JUNI KL 16.00Kontakt: info@aspergare.org eller Johannes Sandquist på telefon 076-103 37 71 Mötet öppnar en halvtimme före utsatt tid, för...

OA Forum – Trygga sociala aktiviteter

Nu är alla autister välkomna in på det nya OA-forumet! Det är en del i föreningens digitala satsning nu när Corona begränsar möjligheterna till fysiska sammankomster. Forumets innehåll, kategorier och regelformuleringar med mera kommer att utvecklas efterhand....

Anmälan till årsmötet 2020

Välkommen till Organiserade Aspergares Årsmöte 2020!   Plats: Föreningarnas Hus Örebro, Slottsgatan 13 A, 703 61 ÖrebroTid: LÖRDAGEN DEN 21 MARS KL 16.00Kontakt: info@aspergare.org eller Johannes Sandquist på telefon 076-103 37 71 Insläpp och fika från klockan...

Värdet av olikheter

Begreppet biologisk mångfald är nog bekant för de flesta. Det är välkänt att mångfald av arter har värden för hela ekosystemet. På samma sätt kan man tänka att diversitet är bra inom mänskligheten. Att den berikar på ett omistligt sätt. I djupet av mitt hjärta tror...