Föreläsning om neurodiversitet!

 

P g a Corona sker föreläsningen digitalt!

 

Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, 703 61 Örebro
Tid: LÖRDAGEN DEN 21 november KL 13.00
Kontakt: info@aspergare.org eller Johannes Sandquist på telefon 076-103 37 71

Folkhälsomyndighetens har gått ut med nya skärpta råd p g a den ökade smittspridningen. Vi har därför beslutat att sända föreläsningen via Zoom. För de som vill närvara digitalt, kommer en inbjudningslänk ett par dagar före föreläsningen.

Jag vill närvara digitalt via zoom

7 + 8 =