Välkommen till Organiserade Aspergares digitala Årsmöte 2022!

 

Plats: Digital videokonferens med Zoom
Tid: LÖRDAGEN DEN 26 MARS KL 13.00
Kontakt: info@aspergare.org eller Johannes Sandquist på telefon 076-103 37 71

Mötet öppnar en halvtimme före utsatt tid, för att kontrollera att tekniken fungerar för de närvarande innan själva mötet startar. Alla som anmält sig kommer att få en länk med inbjudan dagen före mötet.

Efter årsmötet ca 14:00 kommer vi ha eftersnack och social samvaro för de som önskar det.

Deltagande

4 + 10 =